فهرست ها

تغییر چیدمان قفسه های کتابخانه امیرالمومنین (ع) و مجزا سازی سالن مطالعه

بهینه سازی امانت کتاب و استفاده از سالن مطالعه با تغییر چیدمان قفسه های کتابخانه و مجزا سازی سالن مطالعه

به اطلاع می رساند چیدمان قفسه های کتابخانه به نحوی تغییر داده شد که سالن مطالعه از بخش کتاب ها مجزا شده است بدین ترتیب خانم ها و آقایان، همه روزه می توانند برای امانت و بازگشت کتب و سایر منابع امانت گرفته شده به کتابخانه مراجعه نمایند.

سالن مطالعه نیز مطابق سابق روزهای زوج ویژه آقایان و روزهای فرد ویژه خانم ها است.

کتابخانه بیش از پیش، آماده خدمت رسانی به تمامی مشتاقان علم و دانش و آگاهی است