فهرست ها

نحوه فعالیت کتابخانه در روزهای مختلف هفته

زمان بندی استفاده از سالن مطالعه و خدمات امانت و تحویل

به اطلاع شما عزیزان می رساند خواهران و برادران هر روز می توانند برای امانت و تحویل منابع به کتابخانه مراجعه نمایند. 

ارائه خدمات سالن مطالعه به صورت زوج و فرد است. روزهای زوج، سالن مطالعه  برای استفاده برادران و روزهای فرد برای استفاده خواهران است.

همچنین در ایام شیوع کرونا و پس از شروع فاز سوم بازگشایی کتابخانه، مخزن کتابخانه به صورت بسته اداره می شود. یعنی برای امانت گیری منابع، مراجعین گرامی مجاز به ورود به مخزن و برداشتن منابع مدنظر خود نیستند و این کار توسط کارکنان کتابخانه صورت می گیرد. 

همچنین منابع بازگشت داده شده توسط عزیزان، پس از تحویل توسط کتابداران در قرنطینه قرار داده می شود و پس از هفت روز مجددا قابل امانت به عموم اعضا(سراسری و کتابخانه ای) می باشد.

ما مراقب سلامتی شما هستیم

به امید سلامتی و تندرستی تمامی مراجعین گرامی