فهرست ها

برگزاری نشست کتاب خوان مجازی کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین (ع) اراک

برگزاری نشست کتاب خوان مجازی توسط کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین (ع) اراک در تاریخ چهارشنبه دوازدهم شهریور 1399 ساعت ده و سی دقیقه

نشست کتاب خوان مجازی توسط کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین (ع) اراک در تاریخ چهارشنبه دوازدهم شهریور 1399 ساعت ده و سی دقیقه با معرفی 5 عنوان کتاب برگزار می شود.

حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است این برنامه از طریق سامانه اسکای روم صورت می گیرد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با کتابخانه تماس بگیرید.

08633137840