تازه های کتابخانه

خواهران باربارن

  • نویسنده: اریک‌امانوئل اشمیت؛ترجمه عاطفه حبیبی, ویرایش گروه ویرایش نشر چترنگ
  • ناشر: چترنگ
  • سال نشر: 1397
  • مترجم: مترجم: حبیبی
  • موضوع: ; Short stories, French -- 20th century